СЕПТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ

Септичните резервоари са съоръжения предназначени за инсталация на обекти, които не са свързани към селищна канализация. Предпочитани за обекти с малка или средна натовареност. Септичните резервоари са с дебелина на стените между 6 и 15 мм. Произведени са от полиетилен с ниска плътност на принципа на ротационното леене. Проектирани, уребрени и произведени по тази технология, те позволяват да бъдат инсталирани и монтирани, без да има нужда изкопа да бъде укрепван с бетон. Предлаганите от нас септични резервоари могат да бъдат поръчани, като еднокамерни, двукамерни или трикамерни съоръжения. Ревизионната шахта на септичния резервоар е с размер ф 600, с височина 50 см. на винтова резба. Това е предимство, което позволява отвора на шахтата да се монтира според нивото на терена.

Септичните резервоари се монтират изключително лесно, и са много добър ценови аналог и заместител на бетоновите изгребни септични ями. Обема който Ви е необходим, можете сами да го определите, според месечната Ви консумация на вода. Кратко ще Ви опишем стъпките за монтаж на септичен резервоар, след което можете да изтеглите подробна инструкция за монтаж и вкопаване.

  1. Прави се изкоп за съоръжението, според чертежа който ние ще Ви предоставим.
  2. Посипва се пясъчна възглавница около 15-20 см.
  3. Съоръжението се спуска в изкопа съгласно големината му с помощта на техника или помощен персонал.
  4. ВиК майстор свързва входящата тръба от сградата.
  5. Така готовото съоръжение се зарива с филц, според инструкция за закопаване.  
  6. <a href=”http://www.topsaitove.com/“>Каталог Топ Сайтове</a>
Септични резервоари