ОБЩИ УСЛОВИЯ  НА  ЕЛЕКТРОНЕН  МАГАЗИН SEPTIBACT.COM

Настоящите “Общи условия” са предназначени за определяне на отношенията между „Юнит Комфорт“ ЕООД, ЕИК 201632318, наричано по-долу за краткост МАГАЗИНА, и клиентите, наричани по-долу Клиент, на електронния магазин www.septibact.com.,
1. Доставчик на стоките поръчани от онлайн магазина е „Юнит Комфорт” ЕООД, с ЕИК 201632318, с ИН по ДДС BG201632318, седалище гр. Варна ул. Пирин 30 а

2. Заявка (поръчка) за доставка на стока от Интернет магазина може да направи всяко физическо лице, което е навършило 18 г., както и всяко юридическо лице или организация, на които закона признава юридическа правоспособност, наричано по-нататък Клиент.

3. Онлайн МАГАЗИНЪТ не начислява никакви разходи за използване на средство за комуникация за сключване на договора за продажба от разстояние

4. Крайната цена на стоките е в Български лева, с включено 20% ДДС и е изписана на страницата за представяне на съответния продукт, до наименованието на стоката. Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките. Тя се определя от
Вашето населено място, теглото, конкретния куриер /спедитор/ на поръчаната от Вас стока.

5. Поръчките се реализират по реда на тяхното постъпване. Реализирането им зависи от номера на заявката. Подаване на заявки чрез Интернет страницата на Магазина, гарантира автоматично издаване на номер.

6. В случай на продажба в рамките на промоция или разпродажба се определя ограничено количество стока и реализирането на поръчките се извършва по ред на подаване на заявките до момента на изчерпване на наличностите, или крайните срокове определени за тази форма
на продажба.

7. След подаване на заявка в Магазина и натискане на бутона „Поръчване”, Клиентът се съгласява с „Общите условия”, изразява съгласие за предоставяне на своите лични данни в базата данни на Магазина и за тяхното обработване с цел изпълнение на договора. Подаването
на лични данни от страна на Клиента и съгласието за тяхното обработване са необходими за реализирането на поръчката от страна на Магазина. Клиентът носи отговорност за подаване на неверни лични данни.

8. Ако е необходимо, можем да споделим Вашите данни с други компании, например с куриерските компании, които ще ви доставят стоките. Тези компании могат да използват

Вашите данни само при обработката на поръчката, а не за други цели.
9. С приемане на Общите условия и с Ваше съгласие, ние може да използваме Вашия имейл адрес, за да ви изпратим нашия бюлетин, който можете да откажете по всяко време.

10. Към всяка поръчка се издава доказателство за продажба под формата на касов бон /или фактура с касов бон по желание на клиента/.

11. Условия на плащане, доставка и изпълнение както и датата на която МАГАЗИНЪТ се задължава да достави стоките или да извърши услугите е описано в стр. Доставка.

12. Преди да извършите плащане в брой на куриера, моля, проверете дали доставената стока съответства на подадената заявка за доставка. Проверяването на пратката при получаване е задължително условие за разглеждане на евентуални претенции на Клиента по отношение нарушаване на целостта или количеството на пратката по време на транспорта.

13. Право на отказ или замяна.
На основание чл. 50 ЗЗП, Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

14. Клиента е длъжен да уведоми Юнит Комфорт ЕООД за имената си, номера на поръчката и, телефонен номер, и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, или електронна поща)

15. В случай на право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките и документите (касов бон или фактура + касов бон ) обратно на Юнит Комфорт ЕООД не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е получил стоката и е съобщил на магазина за решението си да се откаже от договора. Всички преки разходи по връщането на стоката в т.ч. транспортните, са изцяло за сметка на потребителя! Потребителят следва да изпрати на МАГАЗИНА или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал МАГАЗИНА за отказа си от договора.

16. Моля, имайте предвид, че не може да използвате стоки, които сте получили, преди да решите да се откажете от покупката. Правото на отказ съществува, за да ви позволи да разгледате продукта по същия начин, както в магазин, а не да го използвате безплатно в продължение на 14 дни.”

17. В случай, че потребителят се откаже от договора, МАГАЗИНЪТ ще възстанови всички плащания, които е получил без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, от която МАГАЗИНА получи стоката си обратно във вида в който я изпратил.

18. При наличие на проблем относно закупен продукт, може да се свържете с наш представител на телефон: 0898413252. При констатация на дефектен продукт, МАГАЗИНА се ангажира той да бъде подменен с нов като транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на МАГАЗИНА

19. При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, може да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

20. Магазинът не носи отговорност за закъснения в доставката, причинени от неизпълнението на куриерските фирми по договора за транспортна услуга.

21. Магазинът не носи отговорност за недоставяне на стоката или закъснение в доставката, причинено от грешно или неточно подаване на адреса за доставка от страна на Клиента.

22. В случай, че не можем да се стигне до споразумение, удовлетворяващо страните по спора, и съгласно Чл.181н.,ал.4 от Закона за защита на потребителите, можете да използвате следната електронна връзка към КЗП или платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

23. МАГАЗИНЪТ си запазва правото да изменя и допълва настоящите „Общи Условия” по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на МАГАЗИНА https://septibact.com/. Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.

ОБЩИ УСЛОВИЯ  НА  ЕЛЕКТРОНЕН  МАГАЗИН SEPTIBACT.COM

Настоящите “Общи условия” са предназначени за определяне на отношенията между „Юнит Комфорт“ ЕООД, ЕИК 201632318, наричано по-долу за краткост МАГАЗИНА, и клиентите, наричани по-долу Клиент, на електронния магазин www.septibact.com.,
1. Доставчик на стоките поръчани от онлайн магазина е „Юнит Комфорт” ЕООД, с ЕИК 201632318, с ИН по ДДС BG201632318, седалище гр. Варна ул. Пирин 30 а

2. Заявка (поръчка) за доставка на стока от Интернет магазина може да направи всяко физическо лице, което е навършило 18 г., както и всяко юридическо лице или организация, на които закона признава юридическа правоспособност, наричано по-нататък Клиент.

3. Онлайн МАГАЗИНЪТ не начислява никакви разходи за използване на средство за комуникация за сключване на договора за продажба от разстояние

4. Крайната цена на стоките е в Български лева, с включено 20% ДДС и е изписана на страницата за представяне на съответния продукт, до наименованието на стоката. Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките. Тя се определя от
Вашето населено място, теглото, конкретния куриер /спедитор/ на поръчаната от Вас стока.

5. Поръчките се реализират по реда на тяхното постъпване. Реализирането им зависи от номера на заявката. Подаване на заявки чрез Интернет страницата на Магазина, гарантира автоматично издаване на номер.

6. В случай на продажба в рамките на промоция или разпродажба се определя ограничено количество стока и реализирането на поръчките се извършва по ред на подаване на заявките до момента на изчерпване на наличностите, или крайните срокове определени за тази форма
на продажба.

7. След подаване на заявка в Магазина и натискане на бутона „Поръчване”, Клиентът се съгласява с „Общите условия”, изразява съгласие за предоставяне на своите лични данни в базата данни на Магазина и за тяхното обработване с цел изпълнение на договора. Подаването
на лични данни от страна на Клиента и съгласието за тяхното обработване са необходими за реализирането на поръчката от страна на Магазина. Клиентът носи отговорност за подаване на неверни лични данни.

8. Ако е необходимо, можем да споделим Вашите данни с други компании, например с куриерските компании, които ще ви доставят стоките. Тези компании могат да използват

Вашите данни само при обработката на поръчката, а не за други цели.
9. С приемане на Общите условия и с Ваше съгласие, ние може да използваме Вашия имейл адрес, за да ви изпратим нашия бюлетин, който можете да откажете по всяко време.

10. Към всяка поръчка се издава доказателство за продажба под формата на касов бон /или фактура с касов бон по желание на клиента/.

11. Условия на плащане, доставка и изпълнение както и датата на която МАГАЗИНЪТ се задължава да достави стоките или да извърши услугите е описано в стр. Доставка.

12. Преди да извършите плащане в брой на куриера, моля, проверете дали доставената стока съответства на подадената заявка за доставка. Проверяването на пратката при получаване е задължително условие за разглеждане на евентуални претенции на Клиента по отношение нарушаване на целостта или количеството на пратката по време на транспорта.

13. Право на отказ или замяна.
На основание чл. 50 ЗЗП, Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

14. Клиента е длъжен да уведоми Юнит Комфорт ЕООД за имената си, номера на поръчката и, телефонен номер, и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, или електронна поща)

15. В случай на право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките и документите (касов бон или фактура + касов бон ) обратно на Юнит Комфорт ЕООД не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е получил стоката и е съобщил на магазина за решението си да се откаже от договора. Всички преки разходи по връщането на стоката в т.ч. транспортните, са изцяло за сметка на потребителя! Потребителят следва да изпрати на МАГАЗИНА или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал МАГАЗИНА за отказа си от договора.

16. Моля, имайте предвид, че не може да използвате стоки, които сте получили, преди да решите да се откажете от покупката. Правото на отказ съществува, за да ви позволи да разгледате продукта по същия начин, както в магазин, а не да го използвате безплатно в продължение на 14 дни.”

17. В случай, че потребителят се откаже от договора, МАГАЗИНЪТ ще възстанови всички плащания, които е получил без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, от която МАГАЗИНА получи стоката си обратно във вида в който я изпратил.

18. При наличие на проблем относно закупен продукт, може да се свържете с наш представител на телефон: 0898413252. При констатация на дефектен продукт, МАГАЗИНА се ангажира той да бъде подменен с нов като транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на МАГАЗИНА

19. При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, може да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

20. Магазинът не носи отговорност за закъснения в доставката, причинени от неизпълнението на куриерските фирми по договора за транспортна услуга.

21. Магазинът не носи отговорност за недоставяне на стоката или закъснение в доставката, причинено от грешно или неточно подаване на адреса за доставка от страна на Клиента.

22. В случай, че не можем да се стигне до споразумение, удовлетворяващо страните по спора, и съгласно Чл.181н.,ал.4 от Закона за защита на потребителите, можете да използвате следната електронна връзка към КЗП или платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

23. МАГАЗИНЪТ си запазва правото да изменя и допълва настоящите „Общи Условия” по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на МАГАЗИНА https://septibact.com/. Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Моля запознайте се с нашата "Политика относно бисквитките (cookies)"

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close