Показване на единичен резултат

Био Ферм

Био препарат „Био Ферм” е предназначен за разграждане на натрупаната животинска органичната маса. Отделената от животните органична маса създава проблеми в помещенията където са настанени.

Отпадъците са силно органични, създават екологични проблеми, при изхвърлянето им в природата и водните басейни. Не е възможното тези отпадъци да се третират с помощта на конвециалните технологии за пречистване на отпадните води. Така животинските отпадъци се съхраняват в резервоари, лагуни и депа. От съществено значение отпадъчните материали да бъдат третирани , преди изхвърлянето им. За постигане на стабилизация суспензията,трябва да се съхранява за дълъг период от време. Този фактор заедно с големите количества органични отпадъци са проблем за земеделските стопани.

С увеличаване броя на животните в стопанствата, въпросът с отделянето на газовете от органичните отпадъци, (амоняк, сероводород, метан) се превръща в сериозен проблем. На газовете се отделя повишено внимание.  Задушлива и вредната миризма е потенциална опастност, не само за домашните животни, но и за обслужващия персонал. Високите нива на амоняка са свързани с повишени респираторни заболявания, бавно покачване на тегло на животните и по ниска плодовитост сред затворените животни.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Моля запознайте се с нашата "Политика относно бисквитките (cookies)"

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close