Препарат за пречиствателни станции Септи Бакт – Доза 100 гр.

10.00 лв.

СЕПТИБАКТ е биологичeн, екологично чист прахообразен биоензимен препарат за третиране на септични ями и канализационни системи. Разгражда органичните отпадъци постъпващи в септичните съоръжения до 85%, като по този начин отпада нуждата от почистване чрез изпомпване от септичен камион. След продължително и интензивно използване на септичните ями се натрупва утайка която намалява полезния обем и е предпоставка за проблеми.

21 налични

Описание

Препарат за пречиствателни станции Септи Бакт – Доза 100 гр.

Препарат за пречиствателни станции, подходящ за първоначално третиране СЕПТИ БАКТ . Доза за  първоначално третиране – 100 гр.

ОПИСАНИЕ: СЕПТИ БАКТ е силно концентриран биоензимен препарат, предназначен за третиране и поддръжка на битови пречиствателни станции. Смес от непатогенни безопастни бактерии и ензими, които живеят и се размножават като образуват колонии, използвайки постъпващите от Вашата дом органични отпадъци от тоалетни и кухни за храна.

ОПАКОВКА: 100 гр. активен биоензимен препарат СЕПТИ БАКТ – Доза за първоначално третиране

ВИД И ЦВЯТ: Бежов прах.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: СЕПТИ БАКТ е предназначен за третиране и поддръжка на всички видове септични ями, пречиствателни станции, утайници, канализационни системи, мазниноуловители.

ДОЗИРОВКА:

  • за първоначално третиране: 100 гр. от препарата за пречиствателни станции до 5 жители.
  • за поддържащо месечно третиране: 2 супени лъжици /20 гр./ за куб. метър.

Дозировката е препоръчителна за жител обитаващ 24 часа обекта.
Средно дневно потребление на вода на жител е 120-150 л. / според европейски норми и стандарти/

НАЧИН НА УПОТРЕБА: Изсипете необходимото количество от препарат СЕПТИ БАКТ в 2-3 литра нехлорирана хладка вода. Изчакайте 20 мин. да се разтвори препарата и изсипете в септичното съоръжение. Не използвайте метални съдове и предмети при подготовката на разтвора. Не изливайте в септичната яма хлоросъдържащи препарати, киселини и основи.

ПРЕПОРЪКА: За оптимален ефект спазвайте препоръката за дозиране на биоензимен препарат СЕПТИ БАКТ. Редовната употреба на биоензимни препарати за септични ями намалява до минимум неприятния ангажимент и честотата на изпомпване на септичната яма. Спестява Вашето време и пари!

БЕЗОПАСТНОСТ ПРИ УПОТРЕБА: Избягвайте контакт с очите. Да не се вдишва. Не поемайте пре устата. Измивайте ръцете обилно с вода и сапун след работа. Да се пази от деца. При алергична реакция, посетете лекар.

СРОК НА ГОДНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ: 24 месеца след отваряне на опаковката. Съхранение на сухо при температура до 30˚С

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ:

  •  Не изливайте хлоросъдържащи препарати, кисилини и основи в септичните съоръжения.
  •  Използвайте екологични перилни и почистващи препарати за почистване на  санитарните помещения
  •  Не използвайте химически агресивни препарати за отпушване на сифони и канали.

Всички наши продукти отговарят на директива 1999/45/EEC