Препарат за септична яма

10.00 лв.

СЕПТИБАКТ е биологичeн, екологично чист прахообразен биоензимен препарат за третиране на септични ями и канализационни системи. Разгражда органичните отпадъци постъпващи в септичните съоръжения до 85%, като по този начин отпада нуждата от почистване чрез изпомпване от септичен камион. След продължително и интензивно използване на септичните ями се натрупва утайка която намалява полезния обем и е предпоставка за проблеми.

17 налични

Описание

Бактерии и Ензими за септични ями

Прахообразен препарат за септична яма за първоначално третиране СЕПТИ БАКТ – Доза от 100 гр.

ОПИСАНИЕ: СЕПТИ БАКТ е силно концентриран биоензимен препарат, предназначен за третиране и поддръжка на битови септични ями и пречиствателни станции. Смес от непатогенни безопастни бактерии и ензими, които живеят и се размножават като образуват колонии, използвайки за храна постъпващите от Вашия дом органични отпадъци от тоалетни и кухни.

ОПАКОВКА: 100 гр. Бактерии и Ензими за септични ями СЕПТИ БАКТ – Доза за първоначално третиране

ВИД И ЦВЯТ: Бежов концентриран прах.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: СЕПТИ БАКТ е предназначен за третиране и поддръжка на всички видове септични ями, пречиствателни станции, утайници, канализационни системи, мазниноуловители.

ДОЗИРОВКА:

  • за първоначално третиране: 100 гр. от препарата за септични ями с обем до 5 кубика.
  • за поддържащо месечно третиране: 2 супени лъжици /20 гр./ за куб. метър.

НАЧИН НА УПОТРЕБА: Изсипете необходимото количество от препарат СЕПТИ БАКТ в 2-3 литра нехлорирана хладка вода. Изчакайте 20 мин. да се разтвори препарата и изсипете в септичното съоръжение. Не използвайте метални съдове и предмети при подготовката на разтвора. Не изливайте в септичната яма хлоросъдържащи препарати, киселини и основи.

ПРЕПОРЪКА: За оптимален ефект спазвайте препоръката за дозиране на биоензимен препарат СЕПТИ БАКТ. Редовната употреба на биоензимни препарати за септични ями намалява до минимум неприятния ангажимент и честотата на изпомпване на септичната яма. Спестява Вашето време и пари!

БЕЗОПАСТНОСТ ПРИ УПОТРЕБА НА ПРЕПАРАТА: Избягвайте контакт с очите. Да не се вдишва. Не поемайте през устата. Измивайте ръцете обилно с вода и сапун след работа. Да се пази от деца. При алергична реакция, посетете лекар.

СРОК НА ГОДНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ: 24 месеца след отваряне на опаковката. Съхранение на сухо при температура до 30˚С

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ:

  •  Не изливайте хлоросъдържащи препарати, киселини и основи в септичните съоръжения.
  •  Използвайте екологични перилни и почистващи препарати за почистване на  санитарните помещения
  •  Не използвайте химически агресивни препарати за отпушване на сифони и канали.

Продукта СЕПТИ БАКТ за първоначално третиране отговаря на директива 1999/45/EEC

ВИЖ ОЩЕ:

ОПАКОВКА 250 гр.

ОПАКОВКА 500 гр.