Септичните ями са най –старите съоръжения използвани и до днес. В тях протичат процесите на утаяване и изгниване на органичните отпадъци. Те се размесват от турболенцията предизвикана от входящия поток. Процеса е анаеробно разграждане на органичните вещества и се създават условия за започване на ферментация. При ферментацията утайките не намаляват своя обем, трудно отдават водата си и отделят неприятни миризми. При този процес се отделят газове които увличат на повърхността полуизгнили частици където се натрупват като неизгнила кора със значителна дебелина.

Проблемите:

  • запушване на отходната тръба и преливане на пяна извън шахтата
  • събиране утайки на дъното, пяна на повърхността, което намалява полезния обем на ямата и предпоставка за по-често обслужване и разход на средства.
  • неприятни миризми

Решението:

Третиране с биоензимни продукти, основани на уникална биотехнология, която използва живи микроорганизми за разграждане на органичните отпадъци. Прилагат се за:

Третирането с биоензимни продукти се класифицира като най-екологичната и безвредна технология на бъдещето, базирана на същите процеси които се развиват нормално в природата. Микроорганизмине се намират в неактивно прахообразно състояние и след активиране в хладка вода и изсипани в септичните ями, те създават колония от бактерии,  които се развиват и използват за храна органичните отпадъци.

Ползата от третирането с биоензимни препарати:

  • намаляване пяната на повърхността с над 85%
  • намаляване утайката на дъното с над 80%
  • увеличаване на полезния обем, съкращава изпомпванията/икономия на разходи/
  • разграждане на 15% от тоалетната хартия през първите 48 часа
  • премахва миризмите, ускорява процеса на разграждане, възстановява хидравличната пропускливост на почвата
  • 100% екологичен продукт