Третиране на септични ями

Третиране на септични ями и  външни тоалетни

ТРЕТИРАНЕ НА СЕПТИЧНИ ЯМИ И ВЪНШНИ ТОАЛЕТНИ

Септичните ями са съоръжения използвани и до днес. В тях протичат процесите на утаяване и изгниване на органичните отпадъци постъпващи от тоалени и кухни. Постъпващите органични отпадъци се  размесват от турболенцията предизвикана от входящия поток. Процеса е анаеробно разграждане на органичните вещества при който се създават условия за започване на ферментация. При ферментацията те не намаляват своя обем, трудно отдават водата си и отделят неприятни миризми. При този процес се отделят газове които увличат на повърхността полуизгнилите частици където се натрупват като неизгнила кора със значителна дебелина.

Биоензимни препарати СЕПТИ БАКТ

Бактерии и ензими за септични ями

Проблемите на септичните ями:

 • Запушване на отходната тръба.
 • Събиране утайки на дъното и пяна на повърхността, което намалява полезния обем на септичната яма.
 • Намаляване пропускливостта на почвата /при попивните септични ями/
 • По-често обслужване от септичен камион, свързано с висок разход на средства.
 • Отделяне на неприятни миризми

Решението Е: Третиране с биоензимни препарати за септични ями Септи Бакт, основани на уникална биотехнология, която използва живи микроорганизми за разграждане на органичните отпадъци. Прилагат се за:

Третирането с био продукти за септични ями и външни тоалетни се класифицира като най-екологичната и безвредна технология на бъдещето, базирана на същите процеси които се развиват нормално в природата. Микроорганизмите се намират в неактивно прахообразно състояние и след активиране в хладка вода, и изсипани в септичните ями, създават колония от бактерии,  които се развиват и използват за храна органичните отпадъци постъпващи от сградата. Ползата от третирането с биоензимни препарати:

 • намаляване пяната на повърхността с над 85%
 • намаляване утайката на дъното с над 80%
 • увеличаване на полезния обем, съкращава изпомпванията /икономия на разходи/
 • разграждане на 15% от тоалетната хартия през първите 48 часа
 • премахва миризмите, ускорява процеса на разграждане, възстановява хидравличната пропускливост на почвата
 • 100% екологичен продукт